FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal27/12/2010

Samboavtal

Jag och min man var gifta i ett par år. Sedan skiljde vi oss för ett år sedan. Vi har efter det haft ett särboförhållande. Vi skulle vilja flytta ihop igen om det är möjligt att upprätta ett avtal, som innebär att var och en har separat ekonomi. Det enda vi ekonomiskt vill dela är bostadskostnaden. Är det möjligt att göra så? Vi är vuxna människor och har inga gemensamma barn. Det är viktigt att avtalet är juridiskt giltigt då min ev. tilltänkta sambo har skulder hos Kronofogden som uppkommit innan vi lärde känna varandra. Han har uppmanats att söka skuldsanering och kommer att göra det. Avtalet ska i så fall upprättas innan vi flyttar ihop och registreras (vart? post-och inrikes eller tingsrätt) Jag vill inte på något sätt ansvara för min ev. sambos skulder eller vara tvungen att försörja honom.

Lawline svarar

Enligt 9 § sambolagen får avtal upprättas om sambos egendom. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. Se https://lagen.nu/2003:376 I avtalet kan ni reglera att var och en har separat ekonomi och vilken egendom som är enskild respektive gemensam. Avtalet behöver inte registreras. Med vänlig hälsning
Lina RadovicRådgivare