Barn fött i USA av svensk mor - medborgarskap

2010-12-22 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag undrar vilket medborgarskap ett barn får om föjande förutsättningar är uppfyllda: *mamman är svensk och pappan är amerikan *paret är gifta vid tidpunkten för födseln *barnet föds i U.S.A. Måste man göra något särskilt för att erhålla svenskt medborgarskap då dessa förutsättningar är uppyllda och kan barnet förvärva dubbla medborgarskap? Vänligen,
SVAR
Hej.

Reglerna om svenskt medborgarskap finns i _Lag om svenskt medborgarskap_. Enligt 1§ 1st. förvärvar ett barn svenskt medborgarskap om modern är svensk medborgare. Detta gäller även om barnet föds utomlands.

I exemplet du beskriver behöver föräldrarna inte göra någonting för att själva barnets medborgarskap skall bestå. För att barnet skall kunna få ett svenskt pass måste man emellertid göra en anmälan om barnets namn och beställa ett personnummer från svenska Skatteverket. Bor man utomlands kan svenska ambassaden hjälpa till med denna ansökan, som normalt tar några veckor för Skatteverket att handlägga. När barnet fått ett personnummer kan man ansöka om ett pass för barnet, antingen på svenska ambassaden eller i Sverige.

Om barnet bor kvar i USA och inte besöker Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet, kommer barnet att förlora sitt svenska medborgarskap när han/hon fyller 22 år, 14§ Lag om medborgarskap. För att undvika detta skall man ansöka hos Migrationsverket om att få behålla sitt svenska medborgarskap. Ansökan skall göras av barnet själv mellan det att barnet är 18 och 22 år gammalt.

När det gäller amerikanskt medborgarskap, har USA till skillnad från Sverige regler som innebär att alla barn födda på amerikansk mark blir amerikanska medborgare. För att skaffa ett amerikanskt pass åt barnet krävs bara en födelseattest om att barnet fötts i USA.

Både USA och Sverige accepterar numera förekomsten av s.k. dubbla medborgarskap. Det är alltså inget problem för barnet att vara medborgare i både USA och Sverige. USA ställer dock upp regler som innebär att en person kan förlora sitt amerikanska medborgarskap under vissa förutsättningar. Detta kan ske vid vissa typer av anställningar inom ett annat lands stat eller försvarsmakt, eller om man i vuxen ålder söker och beviljas medborgarskap i ett annat land. Från amerikanska myndigheters sida råder dock en presumtion om att amerikanska medborgare vill behålla sina medborgarskap, och det är därför oftast möjligt för en amerikansk medborgare att t.ex. arbeta inom svenska försvaret om personen inte uttryckligen förklarar att han tar avstånd från sitt svenska medborgarskap. Kortfattad information om dessa regler finns på den här sidan:

http://travel.state.gov/law/citizenship/citizenship_778.html

Dessa regler torde dock bli aktuella först i vuxen ålder för barnet i fråga, och vill du/ni ha mer detaljerad information om de amerikanska reglerna kring förlust av medborgarskap bör du/ni kontakta amerikanska myndigheter.
Nedan länkar jag även till Lag om svenskt medborgarskap. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010082.HTM

Vänligen,

Georg Dellborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1188)
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter
2021-06-09 Tid till myndighetsbeslut

Alla besvarade frågor (93104)