Bodelning, sambo

FRÅGA
Jag köpte 2009 en lägenhet för eget bruk, jag var sambo under detta tillfälle. Vi flyttade in tillsammans. Däremot var min sambo på annan ort när jag skrev kontrakt. Jag var ensam spekulant på bostadsrätten, samt ensam ägare med 100% och ensam medlem i BRF. Det tog för ca: ett halvår sedan slut. Idag när jag vill sälja kommer hon och begär halva vinster. Hur och vad gör jag? Har min fd. sambo någon rätt till detta?
SVAR
Hej,

Samboförhållanden finns reglerade i sambolagen (2003:376) (SamboL) (här )

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra skall, på begäran av någon av samborna, en bodelning genomföras, 8 § SamboL. Vid en bodelning skall samboegendomen fördelas mellan parterna. Vad som är samboegendom defineras i 3 § SamboL som sambornas gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk.

Vid bedömningen av huruvida en lägenhet är införskaffad för gemensamt bruk läggs ingen som helst vikt vid vem som egentligen genomfört eller bekostat själva köpet. Att ni flyttat in tillsammans i lägenheten då du köpt den talar för att den kommer att ingå vid en bodelning. Din föredetta sambo har vid en bodelning rätt till halva värdet av samboegendomen ihopräknad, med beaktande av skulder som är att hänföra till samboegendomen. Hon har alltså inte enbart rätt till halva värdet av en eventuell vinst.

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98541)