FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter14/12/2010

Betalning av parkeringsböter

Hejsan, min dotter fick parkeringsanmärkning/Bot för att hon parkerat fel. Jag tänkte betala Boten för min dotter. Men jag oroar mig för att hamna i något belastningsregistret för att jag betalar hennes parkeringsanmärkning? dvs av att jag godkänner den på mig genom att jag betalar den. hoppas ni kan hjälpa mig med det. Bilen var en hyrbil som jag hyr. Boten var utfärdad på kommunal mark. Vänliga hälsningar Suzana

Lawline svarar

Hej, Inledningsvis vill jag klargöra att parkeringsböter som utgångspunkt skall betalas av bilens ägare (se 4 § Lag om felparkeringsavgift). Detta innebär för Din del till att börja med att det saknar betydelse att det var Din dotter som vid tillfället körde bilen. Det faktum att Du hyr bilen innebär emellertid vidare att det egentligen inte heller är Du som ansvarar för parkeringsboten utan att detta ansvar ligger på hyrbilsföretaget (jag utgår från att det är från ett sådant som Du hyr bilen). Detta företag har emellertid med största sannolikhet i avtalet lagt in ett villkor där det står att parkeringsböter skall betalas av den som hyr bilen. Vad sedan gäller Din fråga ang. belastningsregistret gäller följande. I 3 § Lag om belastningsregister räknas uttömmande upp vad som skall införas i registret. Föreläggande av felparkeringsavgift nämns inte uttryckligen. Inte heller går föreläggandet in under den egentligen enda tänkbara punkten (1 p, som stadgar att någon på något sätt ålagts påföljd av brott). Detta framgår av 1 § Lag om felparkeringsavgift som säger att felparkeringsavgift inte skall föreläggas om det är ett brott som begåtts. Att Du fått en felparkeringsavgift torde således innebära att det inte är ett brott Du har begått. Därmed kommer inte heller parkeringsavgiften att införas i belastningsregistret. Med vänlig hälsning,
Sofie BjärtunRådgivare
Hittade du inte det du sökte?