Ägande av fastighet, samboende

FRÅGA
hej. jag och min sambo hade en bostadsrätt som vi köpte gemensamt. Min mor dog och jag köpte ett fritidshus. jag tog lån och löste ut mina syskon och jag ägde då allt till 100%. Sedan ungefär 6 månader efter så flyttade vi till min mors gamla fastighet som jag ägde. Nu efter 15 år så undrar jag om jag fortfarande är ägare till huset. Jag har betalat det mesta på huset. min sambo står för bilen och båten och det är ju hans. Men huset? jag skrev en fråga alldeles nyss men denna är den som jag önskar svar på.
SVAR
Hej,

För samboende gäller Sambolagen, här.

Samboegendom, dvs egendom som delas vid bodelning i samband med ett samboskaps upphörande av annan anledning än äktenskap, utgörs av gemensam bostad och egendom som förvärvats för gemensamt bruk enligt 3§. Från samboegendom undantas egendom som är enskild, exempelvis genom testamente. Denna typ av egendom ingår således inte i en eventuell framtida bodelning. Dock skall en bodelning vid samboskaps upphörande endast genomföras om någon av samborna begär detta, 8§.

Med gemensam bostad avses bostad förvärvad för gemensamt bruk enligt 5§. Äger den ena sambon en bostad innan samboskapet inleds och avsikten inte varit att de blivande samborna tillsammans permanent skall bo där är denna inte införskaffad för gemensamt bruk och utgör därför inte samboegendom. Fritidshus är undantagna från samboegendomen då dessa inte utgör permanentbostad enligt 7§.

Sammanfattningsvis, bostad som inte är förvärvad för gemensamt bruk ingår inte vid uppdelningen av samboegendom vid en eventuell bodelning. Även fritidshus är undantagna. Äganderätten är därför oförändrad. För att reglera utfallet av en eventuell framtida bodelning kan samborna teckna ett sk. samboavtal enligt 9§. Egendom kan genom ett sådant avtal undantas från samboegendomen.

Vänlig Hälsning,
Lina Hjorter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98541)