FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag29/11/2010

En aktieägare som är en jurdisk person får omfattas av hembudsklausulen

Hej! Vi är tre AB som bildar ett nytt AB (som ska bli vår grossist). Våra AB äger 1/3 var. Fråga: kan man ha hembudsklausul i vårt avtal, om det är AB som är ägare till aktierna? Eller gäller det bara privat personer?

Lawline svarar

Hej, Möjligheten att begränsa aktiens omsättning kan göras genom en hembudsklausul, vilken ska vara inskriven i aktiebolagets bolagsordning, se 4 kapitlet 7§ ABL, https://lagen.nu/2005:551#K4P7S1. En hembudsklausul är den mest långtgående av de omsättningshinder som ABL erbjuder och kan meddelas för samtliga aktier eller partiellt för ett visst aktieslag. 4 kapitlet 28§ ABL, https://lagen.nu/2005:551#K4P28S1, ställer upp krav på vad en hembudsklausul måste innehålla, det ska bland annat framgå vilket slags förvärv som ska omfattas av klausulen, vilka som har lösensrätt (vilket i praktiken brukar vara samtliga övriga ägare i proportion till sitt aktieinnehav) samt vilka villkor för lösen av aktierna som gäller. Till din fråga sedan så säger lagen endast att hembudsklausul kan göras gällande till de övriga aktieägarna eller annan som utpekats i hembudsklausulen, lagstiftaren har alltså inte gjort någon skillnad mellan aktieägare som är fysiska personer och de ägare som är juridiska personer. Att aktieägaren är en juridisk person är med andra ord inget hinder mot en hembudsklausul. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000