Skyldighet att betala avliden anhörigs skulder?

Hej, har en fråga ang hyresskuld vid dödsfall? Min far, vilken jag aldrig har umgåtts med, dog i höstas. Nu får jag en faktura om hyresskuld som ska betalas. Jag aldrig haft något förhållande till min far och vill inte betala någon hyresskuld. Det finns även halvssyskon som har bott och umgåtts med denna man. Är tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Du är inte skyldig att betala din avlidne fars hyresskuld då man enligt svensk rätt inte ärver skulder. Vid dödsfall bildar den avlidnes skulder och tillgångar ett dödsbo. Det är tillgångarna i dödsboet som ska betala skulderna och det är således inte dödsbodelägarna som är personligt ansvariga för skulderna (se Kronofogdemyndighetens hemsida, www.kfm.se). Dock måste den dödes skulder betalas innan någon utdelning ur dödsboet sker till arvingarna. Om det inte finns tillräckliga tillgångar i dödsboet för att betala den dödes skulder, kommer dessa att avskrivas. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000