Bodelning samboförhållande

Hej! Jag är sambo. Jag köpte en bostad för 20 år sedan. Jag står på lagfarten och betalade allting - upprättade även lån till mig själv. Jag har även stått för huvuddelen av allting. Min sambo flyttade in samtidigt men betalade inget. Han har under åren viserligen renoverat. Nu ska vi flytta ifrån. Har jag ensamrätt till huset? Han har köpt bil, båt och det förstår jag att jag ej har rätt till.

Lawline svarar

Hej, För regler gällande samboförhållande är sambolag (2003:376), SamboL tillämplig. (https://lagen.nu/2003:376) När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Detta framgår av 8 § SamboL. Vad som innefattas av begreppet samboegendom framgår av 3 § SamboL. Där sägs att sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Om ni alltså anskaffat bostaden i fråga för att ni ska flytta ihop, eller gör så i direkt anslutning i tid, så ska bostaden och bohaget ingå i en bodelning. Detta gäller oavsett hur den gemensamma bostaden förvärvats. Den skuld du nämner kommer du att kunna räkna av vid en bodelning. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning