FrågaAVTALSRÄTTAvtal15/11/2010

Stöld ur obevakad restaurantgarderob

Min skinnjacka stals från en obevakad restaurantgarderob. Ca 80-90 gäster som abonnerat restauranten hängde sina ytterkläder i garderoben. Det fanns anslag "Vi kan ej ansvara för kläder m.m. i garderoben". Har jag rätt till ersättning från restauranten?

Lawline svarar

Om du inte har betalat för att få hänga in jackan i garderoben och garderoben var obevakad så har du inte rätt till ersättning (inget avtal har ingåtts angånde inlämnandet i garderoben mellan dig och restaurangen och därför kan restaurangen inte göras ansvariga för stölden). Har du däremot betalat för tjänsten, dvs. inlämnandet i garderoben, så är restaurangen ansvarig för dina kläder även om de satt upp en lapp där de friskriver sig från ansvar. Med Vänliga Hälsningar
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning