Samboavtal inför bostadsköp

FRÅGA
Hej, jag och min sambo ska köpa en bostadsrätt. Jag kommer att stå för handpenningen och undrar hur jag ska göra för att skydda mig ifall vi separerar? Kan vi skriva ett papper på att jag stått för hela handpenningen och att jag skall få tillbaka hela summan vid ev. separation? Mvh
SVAR
Hej,

För samboende gäller Sambolagen, här.

Enligt 1 § definieras sambor som två personer som stadigvarande sammanbor i ett parförhållande under äktenskapsliknande förhållanden. I 8 § anges att bodelning skall göras på begäran av någon part i förhållandet vid ett samboförhållandes upphörande och samboegendom skall då delas upp. Vad som avses med samboegendom anges i 3 §. Samboegendom utgörs av gemensamt bohag och bostad som förvärvats för gemensamt bruk.

Viss egendom undantas en eventuell bodelning enligt 4 §. Ett exempel är egendom som den ena sambon ärvt med villkoret om att denna skall utgör enskild egendom.

Sambor kan avtala om att viss egendom inte skall utgöra samboegendom, 9 §, ett sk samboavtal. Avtalet skall vara skriftligt och undertecknas av båda samborna.

Enligt 14 § skall värdet på samboegendomen, efter avräkning på skulder enligt 13 §, delas lika mellan samborna. Detta oavsett vem som bekostat inköpet.

Står den ena parten för en större del av köpeskillingen för en bostad avsedd för gemensamt bruk bör ett samboavtal därför upprättas.

Med Vänlig Hälsning
Lina Hjorter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98541)