Gåva att se som förskott på arv

Hej, min pappa avled i maj-10. Jag är särkullbarn o bröstarvinge. Han har även en son (min halvbror). Inget testamente fanns. Bara en dödsboanmälan. 1/1-2005 fick min halvbror ett hus i gåva. Har jag ingen rätt till något? Finns det preskriptionstid när testamente ej finns? Gåvan har uppdagats nu. Mvh

Lawline svarar

Hej, För frågor gällande arv och testamente är ärvdabalken, ÄB tillämplig. (https://lagen.nu/1958:637) Finns det vid arvlåtarens död inget testamente upprättat sker fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap utefter ärvdabalkens regler. Enligt 2 kap 1 § ÄB delas kvarlåtenskapen lika mellan bröstarvingar och, som du själv kommit fram till, gäller detta oavsett om man räknas som särkullbarn eller inte. Du har med andra ord rätt till halva kvarlåtenskapen efter din far, om det utöver dig bara finns en bröstarvinge. Det är inte ovanligt att det i samband med arvsskifte uppmärksammas gåvor som arvlåtaren givit bröstarvingar under sin livstid. Huvudregeln enligt 6 kap 1 § ÄB är att sådana gåvor är att se som ett förskott på arv. Det är då inte enbart rena gåvor som beaktas utan även exempelvis försäljning av egendom som skett till ett underpris. Om en börstarvinge mottagit en gåva vars värde är så stort att det överstiger arvslotten behöver inte denne återbära överstigande belopp, 6 kap 4 § ÄB. Om förskottet som den ena bröstarvingen mottagit skulle innebära att det inte finns kvar egendom så att övriga bröstarvingar kan få ut sin laglott så måste de klandra gåvan för att få ut sin laglott, 7 kap 4 § ÄB. Bröstarvinge måste då väcka talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande. Det räcker med andra ord inte att begära jämkning hos gåvomottagaren. Vad det gäller preskriptionstid är huvudregeln att den som vill göra gällande rätt till arv ska göra detta inom 10 år. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning