Egenmäktigt förfarande med hyreslägenhet

Jag är sedan sju år utestängd av min samhyresgäst från en gemensam hyresrättslägenhet. Hyresrättens yta är 290 kvadratmeter och har två entreer. Samhyresgästen är en släkting till mig, dvs inte sambo eller maka. Hyresnämnden uppger att man inte behandlar denna typ av konflikt mellan samhyresgäster. Min samhyresgäst uppger inget konkret skäl för utestängningen. Kan jag polisanmäla släktingen för att han blockear min nyttjanderätt? Vilken lag kan bli aktuell?

Lawline svarar

Jag tolkar frågan som att du och din släkting gemensamt hyr en hyresrättslägenhet. För att komma till rätta med problemet kan du kontakta polisen och göra en anmälan. Det skulle kunna vara fråga om egenmäktigt förfarande, 8:8 brottsbalken, då din släkting olovligen rubbar din besittning till hyresrätten och du inte kan använda föremålet som det är tänkt. Länk till bróttsbalken, Se https://lagen.nu/1962:700 Förekommer det en tvist mellan dig och din släkting, huruvida ett hyresförhållande överhuvudtaget föreligger, bör du vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan. I stämningsansökan bör du yrka att tingsrätten skall fastställa att du har en hyresrätt till den aktuella hyreslägenheten. Om tingsrätten medger ditt yrkande kan du sedan begära tillträde till hyreslägenheten. De är då fråga om ett civilmål, där du själv för talan om rätt till hyreslägenheten. Det finns inget som hindrar för både en civil- och straffrättslig process. Med vänlig hälsning
Lina RadovicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”