FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist30/10/2010

Gemensam vårdnad

Min man påstår att han blivit tvingad till vårdnad av sin dotter från tidigare förhållande. Han säger att domaren bestämde det mot hans vilja och han därför måste ha henne varannan helg. Kan det gå till så?

Lawline svarar

Hej! Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). I en vårdnadstvist kan domstolen besluta att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet, även om en av föräldrarna motsätter sig det (se 6 kap. 5 § FB). Skulle båda föräldrarna motsätta sig gemensam vårdnad är domstolen dock förhindrad att besluta om gemensam vårdnad, 6 kap. 5 § 2 st FB. Reglerna sammanhänger med att det är barnets bästa som är avgörande i vårdnadsfrågor, 6 kap. 2 a § FB. Om det är uppenbart i det enskilda fallet att gemensam vårdnad är det bästa alternativet för barnet tar domstolen därför normalt inte hänsyn till föräldrarnas åsikter i vårdnadsfrågan. Svaret på din fråga är alltså att domstolen kan förordna om gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsätter sig det. FB hittar du här: https://lagen.nu/1949:381 Vänligen,
Jens LidénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?