Uppehållstillstånd på grund av ägande av fast egendom

Jag tänker köpa ett hus i Sverige,där jag tänker att bo.Själv är jag medborgare i Georgien.Min fråga är-Skaffar man svenskt uppehållstillstånd genom att köpa egendom i Sverige? Eller hjälper ägandet på ngt sätt att få uppehålstillstånd?Bör tilläggas att min syster är svensk medborgare.. Tack på förhand

Lawline svarar

Köp av fast egendom t.ex. ett hus är inget skäl för att få uppehållstillstånd enligt utlänningslagen, Se https://lagen.nu/2005:716 Det finns dock en möjlighet att få uppehållstillstånd på grund av familjeanytning i Sverige. Möjligheten till invandring för anhöriga är i princip begränsad till en krets som består av den s.k. kärnfamiljen (make/maka/sambo, blivande make/maka/sambo och ogifta hemmavarande barn under 18 år) samt - i vissa fall - andra nära anhöriga, t.ex. föräldrar, som i hemlandet ingått i samma hushållsgemenskap som den som bor i Sverige. Enligt 5 kap. 3a § 2 st utlänningslagen kan du eventuellt beviljas uppehållstillstånd, om du ingått i samma hushåll som din syster tidigare och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan er, som fanns redan i hemlandet. Se https://lagen.nu/2005:716 Kravet på beroendeförhållande kan vara uppfyllt om du och din syster levt i samma hushållsgemenskap omedelbart före din systers flyttning till Sverige. Som bosättningsdatum räknas det datum då din syster beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige. Har du någon annan anhörig i Sverige, t.ex. maka/make eller sambo, bör det inte vara något problem att få uppehållstillstånd i Sverige, 5 kap. 3 § utlänningslagen, Se https://lagen.nu/2005:716
Lina RadovicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”