Gåva av andel i fastighet

Hur går man egentligen exakt tillväga för att avsäga sig sitt delägarskap i en sommarstuga, där den andra delägaren är min mor?

Lawline svarar

Hej! Detta gör ni enklast genom att helt enkelt skriva ett avtal därom. En sommarstuga med tillhörande tomt är så kallad "fast egendom" (1 kap 1§ Jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994#K1P1S1). Vid överlåtelser av sådan egendom (en avsägelse av en del av fastigheten till din mor är ju en gåva av den delen, en så kallad "benefik överlåtelse") krävs: 1. att avtalet är skriftligt 2. att det innehåller en förklaring att du helt enkelt ger bort din andel vederlagsfritt till din mor (att det sker vederlagsfritt och alltså verkligen är en gåva, är viktigt för att din mor ska slippa att betala stämpelskatt vid lagfartsregistreringen) 3. Att ni båda undertecknar handlingen. (Dessa krav framgår av 4 kap 1, 8 och 29 §§ Jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1) Så här långt är äganderätten till andelen av fastigheten överförd till din mor. För att sedan hon ska stå som ensam registrerad ägare och ha så kallad lagfart, ska gåvoavtalet skickas in till inskrivningsmyndigheten (som är en del av Lantmäteriet) inom tre månader (detta regleras i 20 kap Jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994#K20P1S1). Mer information om hur detta görs, vilket även kan ske elektroniskt, finns på: http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_ServiceMiddlePage.aspx?id=12403 Vänliga Hälsningar
Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000