Ägare genom hävd

Är det möjligt att bli ägare genom hävd till annan lös egendom än till lösöre?

Lawline svarar

Hej! Lösöre är det enda inom lös egendom som man kan bli ägare av genom hävd, 5 paragrafen lag om godtrosförvärv (https://lagen.nu/1986:796). Personen måste ha haft egendomen under tio år, 4 paragrafen lag om godtrosförvärv. Dock kan man inte bli ägare till egendom som olovligen har tagits från ägaren, det står i 3 paragrafen lag om godtrosförvärv. Skulle den rätta ägaren få reda på vem som har egendomen och inte begär att få tillbaka den inom sex månader så anses man vara ägare till egendomen även om det har fråntagits olovligen. Du kan dock bli ägare av fast egendom genom hävd enligt 16 kapitlet 1 paragrafen jordabalken (https://lagen.nu/1970:994). Har någon haft lagfart på en fast egendom under 20 år har den personen bättre rätt till den fasta egendomen än den rätta ägaren. Med vänlig hälsning
Louise ModinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”