Barn närvarande vid samtal hos socialnämnden

Hej. Jag och min man har separerat och en skiljsmässa väntar nu. Vi har nu gemensam vårdnad om våra barn på 9 och 12 år. Jag undrar, finns det stöd i lagen för en familjerätts-person som ska träffa oss på socialkontoret att kräva att vår 12årige son skall följa med vid samtalet kring vårdnadsfrågorna. Det obligatoriska mötet man måste ha. Han är i en känslig ålder och jag som mor till honom tycker inte han ska behöva närvara på mötet, och heller ej påverka ett beslut då bägge föräldrarna är närvarande. Han känner sig då tvungen att välja 50% tid hos vardera föräldern för att inte såra någon av oss. Personen på socialkontoret säger att han enligt LAG ska följa med eftersom han är fyllda 12 år. Tacksam för svar snarast.

Lawline svarar

Hej! Det finns ingen svensk lag som säger att barn som har fyllt 12 år ska vara med under möten hos socialnämnden, eller vara med överhuvudtaget när vårdnadsfrågan ska avgöras. Det finns en bestämmelse att man ska ta hänsyns till barns vilja utifrån deras ålder och mognad, enligt 6 kapitlet 2a paragrafen föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381). Vart den gränsen går bedöms från fall till fall. Dock kan socialnämnden själva bestämma om de vill ha med barn eller inte och från vilken ålder. Vårdnadshavarna kan gemensamt motsäga sig det och då har socialnämnden ingen rätt att ha med barnen. Det framgår av 6 kapitlet 11 och 13 paragraferna föräldrabalken. Även om bara en vårdnadshavare motsäger sig att barnen ska närvara så har inte socialnämnden rätt att sätta sig över vårdnadshavarens beslut. Det finns två olika möten som vårdnadshavaren kan ha hos socialnämnden, det ena är samarbetssamtal och det andra är en utredning. Samarbetssamtal är inte obligatoriska och måste därför inte genomföras om någon av vårdnadshavarna inte vill det. Samarbetsamtal kan genomföras antingen på vårdnadshavarnas initiativ eller så kan domstolen vilja att vårdnadshavarna genomför samarbetssamtal, vilket framgår av 6 kapitlet 18 paragrafen föräldrabalken. I båda fallen så är det som sagt inte obligatoriskt utan någon av vårdnadshavarna kan motsäga sig det och självklart finns det ingen regel som säger att barn ska närvara under samtalen. Det andra mötet som vårdnadshavarna kan ha hos socialnämnden är om domstolen vill att socialnämnden, eller annan ska genomföra en utredning angående vårdnad, umgänge eller boende, det står i 6 kapitlet 19 paragrafen föräldrabalken. Utredning som domstolen vill att socialnämnden ska genomföra är obligatorisk. Utredningen görs för att domstolen lättare ska kunna fatta beslut angående vårdnad, boende och umgänge. Under utredningarna vill domstolen och socialnämnden oftast prata med barnen men säger någon utav vårdnadshavarna ifrån så får de inte ha med barnen i utredningen. Det framgår av 6 kapitlet 11 och 13 paragraferna föräldrabalken, att vårdnadshavare bestämmer över sina barn. Under utredningarna ska barn vara med utifrån barnets mognad och ålder och enligt kommentarer till lagen så anser man att barn över sex år ska kunna medverka. Under utredningen ska socialnämnden träffa barnet både enskilt och också tillsammans med föräldrarna, både var och en samt tillsammans, för att komma fram till vad som är bäst för barnet. Under en utredning kan socialnämnden hämta information från andra angående barnen, som skola eller någon annan referensperson. Utredningen ligger sedan oftast till grund för vad domsstolen beslutar i ärendet, dock så är domstolen inte bunden av utredningen. Jag hoppas att det löser sig och har du några fler frågor så är det bara att du skickar in dem. Med vänlig hälsning
Louise ModinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”