När ingår bostadsrätt i bodelning mellan sambor och vilken betydelse har en ombildning?

FRÅGA
Hej, Jag införskaffade min lägenhet 2003. Samma lägenhet ombildades till bostadsrätt sommaren 2005 och inledde en relation på hösten 2005. Efter avslutad relation har denne man nu ansökt om bodelning. Om jag har förstått det rätt så ska inte bostadsrätten inte blir samboegendom. Då bostaden fanns med från början och inte förvärvad för gemensamt användande, även om den ändrar upplåtelseform till bostadsrätt. Stämmer detta? Och var kan jag isåfall hitta denna källa, lagrum edyl?
SVAR

Hej,

Om vid ett samboförhållandes upphörande någon av samborna, som i ditt fall, begär bodelning ska samboegendomen fördelas mellan samborna, se 8 § Sambolagen. En bostad utgör samboegendom endast om den förvärvats för gemensam användning, se 3 § Sambolagen.

Som jag förstår ditt fall så fanns det vid ditt införskaffande av (hyres)lägenheten ingen plan på att du och din sambo skulle bo där tillsammans. I detta avseende ska således lägenheten inte ingå i bodelningen, oavsett om ni sedermera bott i den tillsammans.

Vad gäller ombildningen till bostadsrätt föranleder dina tidsangivelser en något mer ingående bedömning. Jag tolkar det nämligen som att du vid tidpunkten för ombildningen ännu inte träffat din sambo och att det därför rimligtvis inte heller då fanns någon plan på gemensam användning. Är så fallet, ska lägenheten inte ingå i bodelningen i enlighet med det ovan anförda. I det fall denna min tolkning är fel, och ombildning alltså skedde (eller rättare sagt avslutades) efter det att du träffat in sambo, blir frågan om själva ombildningen skall betraktas som ett nytt förvärv och i så fall om detta nya förvärv gjordes med syftet att ni skulle använda bostadsrätten gemensamt.

Frågan är inte lagreglerad och även om spörsmål med vissa beröringspunkter uppkommit till prövning så finns det ingen klockren ledning att hämta i domstolspraxis. Enligt min bedömning medför inte ombildningen ett förvärv för gemensam användning. Bostaden fanns från början och det är detta som bör tillmätas avgörande betydelse. Även om denna tolkning av dina tidsangivelser skulle vara den rätta är således mitt svar att lägenheten inte ska ingå i bodelningen.

Med vänlig hälsning,
Sofie Bjärtun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98541)