FrågaAVTALSRÄTTAvtal06/10/2010

Uppdragsfullmakt

Hej! Jag bad min exmake att köpa en kyl till mig då han jobbar i en vitvarubutik. Jag sa att budgeten ska ligga på ca 4-5000 då jag har ont om pengar. I lördags ringer han och säger att han köpt en för 6499 kr. Detta har jag inte råd med! Är jag bunden till hans köp eller finns det något sätt att uppgöra köpet? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, När du bad din exmake att inhandla en kyl till dig uppstod ett fullmaktsförhållande som regleras i avtalslagen (1915:218). I och med ditt meddelande är din exmake bemyndigad att företa rättshandlingar i ditt namn gentemot tredje man. Eftersom fullmaktsavtalet gäller internt mellan dig och din exmake samt att säljaren inte är medveten om fullmaktsförhållandet så rör det sig om en så kallad uppdragsfullmakt vilken beskrivs i 2 kap 18 § avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218#P18S1 För uppdragsfullmakter gäller den speciella ordningen att din exmakes behörighet (att handla kyl) samt befogenhet (för mellan 4000-5000) sammanfaller och om någon av dessa överskrids är du ej trots säljarens goda tro om din exmakes behörighet/befogenhet inte bunden av rättshandlingen enligt 2 kap 11 § avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218#P11S2 Du som huvudman i fullmaktsförhållande är alltså ej bunden av köpet, däremot kan din exmake enligt 25 § avtalslagen bli skyldig att ersätta säljaren för eventuell skada han lider av att köpet inte kan göras gällande emot dig. Smidigaste lösningen är möjligen att göra upp köpet mellan dig och din exmake, där du med lagen på din sida och din exmakes eventuella ersättningsskyldighet mot säljaren kan kräva honom på de överskridande 1500 kronorna. Med vänliga hälsningar
Martin FridhRådgivare