FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/09/2010

Jämkning vid bodelning (12 kap. 2 § ÄktB)

Min far är omgift och har nu avlidit, jag är särkullbarn och min fars fru har nu åberopat 12:2 ÄktB. Hon står som ägare av huset men det fanns inte något äktenskapsförord som gjort denna enskild. Har inte min far då rätt till halva huset som giftorättsgods. Eller får hon hela huset?

Lawline svarar

Hej! Regler om äktenskap och bodelning mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses genom dödsfall, se 9 kap. 1 § ÄktB. Det är endast makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Enligt huvudregeln utgör all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Det finns ingenting i din fråga som tyder på att den aktuella fastigheten (huset) utgör enskild egendom, varför jag i den fortsatta framställningen förutsätter att den aktuella fastigheten utgör giftorättsgods. Den ska följaktligen enligt huvudregeln ingå i en bodelning. Enligt 9 kap. 5 § ÄktB förrättas bodelningen av den avlidne makens dödsbo och den efterlevande maken. Detta innebär att den efterlevande maken och dödsboet som utgångspunkt förutsätts komma överens om hur bodelningen ska gå till, dvs. hur makarnas giftorättsgods ska fördelas. Om den efterlevande maken och dödsboet efter den avlidna maken inte kan komma överens ska domstolen på ansökan av någon av dem förordna någon att vara bodelningsförrättare, se 17 kap. 1 § ÄktB. Bodelningsförrättaren kommer då att fördela makarnas giftorättsgods i enlighet med ÄktB:s bodelningsregler. Enligt ÄktB gäller en huvudregel om hälftendelning, dvs. att makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan makarna, se 11 kap. 3 § ÄktB. Vid bodelning med anledning av den ena makens död kan den efterlevande maken dock begära att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods, 12 kap. 2 § ÄktB. Regeln innebär alltså att det inte sker någon fördelning makarnas giftorättsgods makarna emellan. 12 kap. 2 § ÄktB innebär även en möjlighet för den efterlevande maken att endast undanta en del av sitt giftorättsgods från likadelningen. Märk väl att bestämmelsen ger den efterlevande maken en absolut rätt att begära undantag från likadelningsprincipen. Det kommer således inte att göras en prövning om en sådan begäran kan anses vara lämplig i det enskilda fallet. Eftersom särkullbarn enligt huvudregeln ärver före efterlevande make (se 3 kap. 1 § ärvdabalken) utgör jämkningsregeln i 12 kap. 2 § ÄktB en möjlighet för den efterlevande maken att slippa avstå från någon del av sitt giftorättsgods till den avlidnes särkullbarn. Sammanfattningsvis kan sägas att din fars fru, genom att åberopa 12 kap. 2 § ÄktB, kan begära att vardera make ska behålla sitt giftorättsgods. En likadelning av giftorättsgodset kommer i så fall inte att göras. Det innebär att din fars fru behåller hela huset. ÄktB hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Vänligen,
Jens LidénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”