FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/09/2010

Samtycke till flytt vid delad vårdnad

Har två döttrar på 14 och 15 år som bor heltid hos mig. Väldigt få helger hos sin far som bor 30 mil bort. De vill inte åka till honom p g a mycket bråk. Nu vill jag och döttrarna flytta utomlands (2-3 år är tanken). Jag och fadern har gemensam vårdnad. Om tjejerna vill - får de flytta med mig fast pappan inte tillåter? Eller måste jag ansöka om ensam vårdnad för att få ta dem med?

Lawline svarar

Hej! Delad vårdnad förutsätter ett långtgående samarbete mellan föräldrarna då i princip alla beslut skall tas gemensamt. Detta följer av 6:13 Föräldrabalken (1949:381, FB), se https://lagen.nu/1949:381#K6P13S1. Ett beslut om flytt räknas som ett beslut av ingripande betydelse för barnets framtid. För att ett dylikt beslut skall kunna tas utan medgivande från den andre vårdnadshavaren krävs att barnets bästa uppenbarligen kräver detta enligt 6:13 2 st FB, se https://lagen.nu/1949:381#K6P13S2. Av de förhållanden du anfört i frågan framgår ej att barnens bästa kräver att beslutet om flytten tas på detta sätt. Då domstol ej kan avgöra frågor som rör själva vårdnadens utövande (frånsett frågor om boende/umgänge) är utvägen att ansöka om ensam vårdnad av barnen. Det skall dock framhållas att det krävs mycket för att en domstol skall döma ut ensam vårdnad. Domstolen torde endast upplösa den delade vårdnaden om starka skäl talar för det.
Cajsa HansenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000