Värdering av sambobostad

FRÅGA
Min sambo & jag har gått i sär & jag ska nu sälja min andel i vår gemensamma bostadsrätt till honom. Min fråga är hur vi ska kunna "räkna" ut summan som min andel är värd. Köpeskillingen är 360 000 kr, anskaffningsvärdet 280 000 kr, befintligt lån är 230 000 kr. Tack på förhand.
SVAR
När ett samboförhållande upphör och någon av parterna begär bodelning ska detta ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, 8§ Sambolagen.

Vid bodelningen som görs kommer avräckning göras för de lån som varje person har som är kopplade till samboegendomen (avräkning för skulder som inte härrör sig till samboegendom ska bara dras av från samboegendomen om de inte kan täckas av den enskilda egendomen) 13§ Sambolagen. Det värde av samboegendomen (egendom som är anskaffat för gemensamt bruk) som kvarstår är det som ska delas lika mellan er. Här blir frågan således beroende på vilken annan egendom som finns.

Om vi endast räknar på bostaden ska således skillnaden mellan värdet på lägenheten och det lån som finns delas mellan er (jag antar att ni har löst det så att du tar över lånet på lägenheten). Värdet på er samboegendom är således 130 000 kr (360'-230'). Av denna summa ska ni ha hälften var, dvs. 65 000 kr. Enligt 17§ Sambolagen har en part rätt att betala den andra denna summa i pengar istället för att samboegendom av det värdet ska överföras till partnern. Du kan alltså ge honom denna summa pengar eller, om annan samboegendom finns, låta han ta det så att ni får lika stor del av värdet på samboegendomen.
Frida Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98541)