FrågaPROCESSRÄTTDomstol18/09/2010

Fängelsepresumtion

Om man blir dömd till fängelse för grovt skattebrott samt bokföringsbrott så börjar ju straffskalan vid minst 6 månaders fängelse. För att kunna bli dömd till tex samhällstjänst ska alldeles särskilda skäl finnas, vad för skäl kan anses som särskilda?

Lawline svarar

Hej, Samhällstjänst hör samman med två olika påföljder, villkorlig dom och skyddstillsyn. Då en domstol väljer att ge påföljden villkorlig dom istället för fängelse tar de hänsyn till huruvida man begått brott tidigare samt vilken risk för återfall som föreligger. Gällande skyddstillsyn undersöker man bland annat huruvida personen i fråga påtagligt har förbättrat sin personliga eller sociala situation som kan anses haft samband med brottsligheten samt om det på något sätt skulle vara skadligt att sitta i fängelse. Vissa brott är av sådan art eller har ett sådant högt straffvärde att en presumtion för fängelse finns. I sådana fall är det många gånger en förutsättning för att man ska kunna bryta presumtionen att man istället kan förena den villkorliga domen eller skyddstillsynen med samhällstjänst. För detta krävs lämplighet och den tilltalades samtycke. Vänliga hälsningar
Ulrika LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo