Hur lång är preskriptionstiden för våldtäkt och misshandel

Vad är preskriptionstiden för våldtäkt samt misshandel? Brottet skedde 2005 med sjukhusvård som följd.

Lawline svarar

Hej! Preskriptionstiden ökar inte på grund av att gärningsmannen gjort sig skyldig till två brott. T.ex. misshandel och våldtäkt. Men eftersom du beskriver händelsen som att våldtäkten och misshandeln var samtidigt kan man anse att brottet rubriceras som grov våldtäkt och då ökar preskriptionstiden på grund av att brottet grov våldtäkt har högre straffvärde än brottet grov misshandel. I frågan som du beskriver så kan man mycket väl anta att det aktuella brottet skulle röra sig om grov våldtäkt enligt brottsbalken 6 kap 1 §, fjärde stycket, se https://lagen.nu/1962:700#A3. Preskriptionstiden baseras på hur långt straff som är föreskrivet för brottet ifråga, enligt brottsbalken 35 kap 1 §. Om våldtäkten anses som grov är preskriptionstiden 15 år eftersom straffet för grov våldtäkt är upp till tio år. Preskriptionstiden för våldtäkt och grov misshandel är tio år eftersom straffet för våldtäkt och straffet för grov misshandel är högst sex år. Enligt 35 kap 4 § börjar preskriptionstiden enligt huvudregeln att räknas från den dag brottet begicks. Man kan sammanfatta det som att preskriptionstiden enligt beskrivningen i din fråga är lägst tio år och längst 15 år. Beroende på om man anser att våldtäkten är grov eller inte. Med vänlig hälsning Rickard Malteskog
Rickard MalteskogRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo