FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler06/09/2010

Likabehandlingsprincipen i EU-rätten

Hej! Jag har en fråga om likabehandlingsprincipen inom eg-rätten, (eller är det eu-rätten?)har principen endast en betydelse eller kan den han flera? T ex likabehandling av studenter inom EU, likabehandling av varor inom EU?

Lawline svarar

Hej,

Efter Lissabonfördragets ikraftträdande heter det numera EU-rätten.

Likabehandlingsprincipen innebär att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom Lissabonfördragets tillämpningsområde. Alla från någon annan medlemsstat ska behandlas på samma sätt som det egna landets medborgare och företag.

Det är inte bara öppen diskriminering som förbjuds utan även regler som skenbart ställer upp andra kriterier än nationalitet för särbehandling, med som i praktiken medför samma resultat som en sådan, ex. oberättigade bosättnings- eller språkkrav.

Sammanfattningsvis så gäller likabehandlingsprincipen över hela EU-rättens tillämpningsområde och kan alltså ha flera "betydelser".

Vänligen,

Bo OlssonRådgivare