FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTDröjsmålsränta02/09/2010

När är man skyldig att betala ränta?

Jag slutade ett jobb i matvarubutik för ca 1,5 år sedan. Jag hade där ett "matkonto" som jag skulle få behålla även efter. I maj fick jag skriftligt och muntligt veta att i oktober skulle det vara betalt, vilket var okej. Men i augusti fick jag brev om att han lagt på ränta retroaktiv ränta sedan oktober förra året. Om det inte står något om ränta i vårt avtal, får han väl inte lägga på förren 30 dagar efter avisering?

Lawline svarar

Hej! Om ni inte har träffat avtal om att ränta skall utgå så har han ingen rätt att kräva att du betalar ränta, under förutsättning att du betalar i rätt tid. Detta fastslås utryckligen i 2 § stycke 1 Räntelagen. Personen i fråga har således inte rätt att lägga på ränta om ni inte har avtalat om det. Avtal skall hållas (pacta sunt servanda). Det är ordalydelsen i ert ingångna avtal man utgår ifrån och om ni, som du säger, inte har kommit överens om att du skall betala ränta så har han ingen rätt att kräva dig på sådan då detta inte har varit er gemensamma partsvilja. Om skulden inte betalas och fodringens förfallodag är bestämd i förväg så skall dröjsmålsränta utgå från förfallodagen se 3 § stycke 1 Räntelagen. Skulle däremot inget datum gällande förfallodagen vara avtalad börjar ränta vanligtvis att löpa från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären skickat räkning eller på annat sätt framställt krav på fodringsbeloppet se 4 § stycke 1 Räntelagen. Enligt nyss nämnda paragraf måste dock borgenären vid framställande av sitt anspråk samtidigt meddela att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta. Länk till Räntelagen: https://lagen.nu/1975:635 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare