FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter31/08/2006

Felaktig kontrollavgift vid parkering

Hej,jag har råkat ut för följande felaktiga parkeringsavgift och känner mig lite rättslös.Jag har kört bil ca.25år och är väldigt noga med att parkera riktigt och har haft ca.4pböter under åren.

Kontrollavgiften som det heter, fick jag i Täby c ,där det står att parkeringskiva saknas på p-boten (man får parkera 3t gratis med parkeringsskiva) och att jag därför måste betala 300kr.Min sambo och jag förstår ingenting då parkeringskivan låg ovanför instrumentbrädan fullt synlig.

Europark hävdar att det på foto inte syns någon skiva.Jag vet inte hur det är möjligt!Det hade regnat och var mörkt,kanske detta påverkade p-vakten denna dag.Kontrollen skedde mellan 1442 och 1456 alltså lite drygt 15min.

Till saken hör att vi kom runt 1430 och åkte ca.1610,lite drygt 1.5t.Kan man hävda oskälig kontrollavgift pga av detta förhållande eftersom det ÄR gratis parkering i 3t.

Hur ska jag göra då jag vet med mig att p-vakten gjort ett väldigt konstigt fel.

Ska jag betala 300kr inom 8dgr och samtidigt göra invändning eller bara göra invändning om detta felaktiga påstående och låta dem skicka påminnelse som då är påfört adm.kostnad eller låta det gå till kronofogde och sedan tingsrätt?Eller är det i en annan ordning?

Vad skulle det kosta att driva detta till tingsrätt?

Lawline svarar

HejAtt hävda att det skulle vara en oskälig kontrollavgift kommer nog inte att gå så bra, avgiften är ju betydligt lägre än vad du får när du t ex parkerar fel i Stockholms innerstad. Dessutom är det ju så att om du inte har haft en synlig parkeringsskiva så har du de facto parkerat fel även om du bara stod där i 1,5 tim.

Du nämnde att de på Europark hade en bild där skivan inte syns, ta kontakt med dem och be dem skicka kortet till dig. Då kan ni ju se om kortet eventuellt är tagen på en annan bil eller om den är tagen från en felaktig vinkel. Bestrid även fakturan. Om du inte bestrider fakturan kommer de som du säger skicka påminnelser och påföra diverse extraavgifter och vill det sig riktigt illa kan du tillslut få en betalningsanmärkning.

Eftersom jag inte vet hur bilden ser ut så kan jag inte ge dig några tips om hur du ska handla när du väl sett bilden men alternativen är att antingen betala om du anser att kontrollavgiften trots allt är riktig eller att fortsätta att bestrida fakturan. I det senare fallet är det då upp till Europark att ta det till tingsrätten om de fortfarande anser dig betalningsskyldig. För dig blir det inte några kostnader om du inte vill anlita en jurist som hjälper dig i rätten. Då detta är ett s k småmål så kommer du inte bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader även om du skulle förlora. Detsamma gäller tvärtom, Europark är inte skyldig att betala dina rättegångskostnader om du skulle vinna. Den kostnad som det kan blir tal om för dig är ränta för den försenade betalningen av kontrollavgiften. Denna ränta börjar enligt räntelagen att löpa från förfallodagen och består av Riksbankens referensränta med ett tillägg av 8 procentenheter. Riksbanken referensränta är för perioden 1 juli – 31 december 2006 2,5%.Lycka till!

Raoul MehtaRådgivare