Har jag rätt till medlemskap i bostadsrättsförning?

Kan en bostadsrättsförening (i vilken en lägenhetsköpare söker medlemskap) neka medlemskap i föreningen med hänvisning till att köparen inte avser att mantalsskriva sig på orten, utan enbart använda lägenheten till deltidsboende?

Lawline svarar

Hej! Bostadsrättsföreningar är en form av ekonomiska föreningar som regleras i bostadsrättslagen, och de mer specifika reglerna om medlemskap hittar man i 2 kapitlet (se https://lagen.nu/1991:614#K1P1S1). Liksom för alla andra sorters ekonomiska föreningar är huvudregeln att det är föreningens stadgar som avgör om man har rätt till eller kan vägras medlemskap. Detta gäller inom vissa gränser, och man får till exempel inte nekas medlemskap pga. att stadgarna kräver ett visst medborgarskap, viss förmögenhet eller något annat oskäligt/uppenbart irrelevant och orättvist krav (2 kap 2§ bostadsrättslagen, se https://lagen.nu/1991:614#K2P2S1). Ett villkor som i ditt fall där föreningen kräver att du ska folkbokföra dig på adressen, är relativt vanligt bland bostadsrättsförningar och anses i allmänhet inte som oskäligt, men det måste tydligt framgå av stadgarna att det är just vad som krävs. Skulle det till exempel stå att "medlemskap villkoras av att nya medlemmar bosätter sig +permanent+ i lägenheten", har det i rättspraxis inte ansetts innebära att man måste +folkbokföra+ sig där, utan att det i så fall räcker att man ganska frekvent (exempelvis ett par nätter varje vecka) bor i lägenheten. Mitt råd till dig är därför att noggrant se efter vad stadgarna exakt säger. Skulle det där inte framgå ett krav på att du just folkbokför dig i lägenheten, och föreningen fortfarande vägrar dig medlemskap, bör du ansöka om att få saken prövad i hyresnämnden inom en månad från föreningens första besked. Du hittar ansökningsblanketten på följande adress: http://www.hyresnamnden.se/Domstolar/Hyresnamnderna/ansokan.pdf Förfarandet i hyresnämnden är för övrigt kostnadsfritt. Vänliga Hälsningar
Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000