Vad är mina chanser att få ensam vårdnad?

Hej! Jag har en dotter på 11 år från ett tidigare förhållande. Fadern där har haft allvarliga problem med droger och har suttit inne för det. Han har träffat sin dotter 2 gånger på 10 år. Vi har ingen kontakt med honom och min dotter vill inte ha det heller. Jag har aldrig nekat henne att ha det men hon vill absolut inte ha kontakt med sin pappa. Jag mailade honom och frågade om han kunde gå med på att skriva på papper så jag kan få ensam vårdnad men han vägrar totalt. Hur stora är mina chanser att få ensam vårdnad? Behöver verkligen hjälp.

Lawline svarar

Eftersom fadern till din dotter motsätter sig en ändring i vårdnaden, måste du väcka talan i domstol för att få till stånd ensam vårdnad. Detta förfarande regleras i 6 kapitlet föräldrabalken (förkortas FB, se https://lagen.nu/1949:381#K6P1S1), där det avgörande för domstolens beslut är din dotters bästa. Trots att exempelvis du motsätter dig det, kan domstolen besluta om gemensam vårdnad om det bedöms vara till +din dotters bästa+. Inledningsvis bland det som konkret beaktas är din dotters behov av en nära och god relation till båda sina föräldrar ( 6 kap 2a § FB, se https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1). Även om hon inte haft någon kontakt med sin pappa de senaste åren, och inte heller önskar att ha det idag, kommer hon kanske att ändra uppfattning i framtiden. Att då ta ifrån honom vårdnaden skulle kunna vara något som ytterligare distanserar henne från sin far vilket bedöms vara till +hennes+ nackdel (märk här att faderns ”rätt” att träffa sin dotter är helt irrelevant, det är din +dotters bästa+ som har betydelse, men på grund av hennes förhållandevis låga ålder behöver det inte överensstämma med hennes nuvarande inställning). Utgångspunkten är alltså att det är till barnets bästa att ha en god kontakt med båda sina föräldrar (genom gemensam vårdnad), men vad som i sammanhanget ofta är avgörande är deras förmåga att samarbeta när det gäller sitt barn, och ett skäl till att en domstol beslutar att frånta ena föräldern vårdnaden kan ofta vara att föräldrarna har stora samarbetsproblem som går ut över barnet (6 kap 5 § FB, se https://lagen.nu/1949:381#K6P5S1) Av frågan framgår endast att din dotter helt bor hos dig och du skriver att ni inte har någon kontakt med fadern. Jag tolkar detta som att han inte heller direkt lägger sig i besluten kring din dotter, och att det därför inte skulle göra någon direkt skillnad i er vardag om du fick ensam vårdnad eller inte. Detta är i så fall något som talar emot ensam vårdnad, åtminstone under ett par år till, tills din dotter är lite äldre (tilläggas kan att man alltid beaktar barnets egen vilja med hänsyn till ålder och mognad, men då din dotter endast är elva år är hennes egen inställning inte fullt lika avgörande som om hon var 14-15 år). Skulle fadern däremot sätta käppar i hjulet för beslut kring vårdnaden av din dotter, eller ni på annat sätt skulle ha allvarligare samarbetssvårigheter som går ut över er dotter, är det något som talar för att du skulle få ensam vårdnad. Dock försöker man ganska långt genom socialnämndens försorg att med familjerådgivning och liknande komma till rätta med samarbetsproblem mellan, och det är först som en sista lösning man beslutar om ändring i vårdnaden. Så som din fråga är formulerad utgår jag slutligen ifrån att varken du eller din dotter har utsatts för våld eller övergrepp av fadern eller att han brukat droger eller liknande när han träffat din dotter, men om så skulle vara fallet är det något som starkt talar för att du får ensam vårdnad (6 kap 2a § och 7 § FB, se https://lagen.nu/1949:381#K6P7S1). För att få närmare hjälp utifrån de specifika omständigheterna i ditt fall råder jag dig att ta kontakt med socialnämnden i din kommun. Vänliga Hälsningar
Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”