Förtiga uppgift i domstol

2010-08-12 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej, Jag råkade nämligen ut för ett bedrägeri i en butik och polis va där och grepp förövare samt tog mitt vittnesmål. nu har jag blivit kallas till rättegång och vill verkligen inte vittna mot denna person. Därav min fråga är det straffbart att säga att man inte kommer ihåg nått även fast man sagt något till polis?
SVAR
Hej och tack för din fråga

Rättegångsbalkens (1942:740) kap 36 rör vittnen, se http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm. Om du i en rättegång kallas som vittne avlägger du vittnesed. Eden framgår av 36 kap 11 § och har följande lydelse:

”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”

Detta innebär att när du avlagt vittneseden så talar du under sanningsplikt vilket betyder att du kan göra dig skyldig till mened om du under ed lämnar osann uppgift, se 15 kap 1 § brottsbalken (1962:700) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm. Av eden framgår även att det är straffbart att förtiga en uppgift som du känner till.

Men av din fråga så verkar det som om det är du som är utsatt för brottet. Då kommer du kallas som målsägande och är alltså inte som vittne. Som målsägande avlägger du inte någon vittnesed och kan således inte bestraffas för mened.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (109)
2021-12-22 Kan jag godkänna och betala in strafföreläggande för att slippa rättegång som åklagare beslutat?
2021-12-21 Kan man dra tillbaka sitt erkännande?
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (98495)