Förstärkt laglottsskydd

Förskott på arv! Min far dog 2008. Farmor dog 2009 och Farfar 2010. Vid Farfars bouppteckning visar det sig att deras fritidshus är bortgivet till min fars syster med gåvobrev och att det ej ska ses som förskott på arv. Denna gåva har skett i samband med min fars bortgång 2008. Det stod helt klart att min far inte skulle överleva då han var svårt sjuk.i övrigt finns inget testamente. Är gåvan giltig?

Lawline svarar

Hej, I och med den så kallade istadsrätten är det enligt 1 kap 1 § ärvdabalken så att du träder istället för din far vid arvet efter dina farföräldrar. Alla som ärver enligt den lagstadgade arvsrätten (dvs. utan inblandning av testamente) har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av den så kallade arvslotten. Arvslotten är summan i dödsboet efter arvslåtaren, delat med antalet legala arvingar. Regler kring förskott om arv finner du i ärvdabalkens 6 kap. Huvudregeln i 6 kap 1 § ger presumtionen att alla gåvor till bröstarvingar (barn) under arvlåtarens livstids skall avräknas på arvet så att boet delas lika i slutändan, se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1 Denna presumtion kan brytas genom att arvlåtaren tillkännager en annan avsikt. Arvlåtarens avsikt kan bland annat framgå av en särskild klausul I gåvobrev, vilket har skett här. Formellt sett är alltså gåvan giltig, se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1 En möjlighet att kunna angripa gåvans giltighet finns i det så kallade förstärkta laglottsskyddet, vilket stadgas I 7 kap 4 § ärvdabalken. Varje arvtagares rätt till laglott innebär att arvlåtaren inte kan testementera bort mer än hälften av sina tillgångar. Därför finns det förstärkta laglottsskyddet som ger möjlighet att komma åt egentliga testamentshandlingar vilka maskerats som gåvor och därmed bryter emot laglottsskyddet. Det krävs det att rör som en gåva på grund av dödsfall, till exempel inför stundande dödsbädd, eller bortgivande av egendom med behållande av nyttjanderät till sitt dödsfall. Om detta är fallet ska värdet av gåvan återföras till boet innan uppdelningen av laglotterna sker, se https://lagen.nu/1958:637#K7P4S1 Såsom framgått av 6 kap 1 § ärvdabalken respekteras också arvlåtarens uttryckta vilja. Vid bedömningen av om gåvan faller under 7 kap 4 § ärvdabalken skall det huvudsakligen granskas om gåvogivaren egentligen hade arv i åtanke vid gåvan. Anser du att så är fallet har du enligt 7 kap 4 § ett år på dig ifrån din farfars bouppteckning att klaga över resultatet. Vänliga hälsningar
Martin FridhRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning