FrågaPROCESSRÄTTDomstol01/08/2010

Möjlighet till resning om man ej kan överklaga

Om kammarrätten inte har meddelat prövningstillstånd i en biståndsfråga angående socialbidrag, har man då enligt förvaltningsprocesslagen ingen möjlighet att överklaga till regeringsrätten? Jag har haft ett mål uppe i kammarrätten för att få prövningstillstånd men fick det ej, och jag har nyligen fått uppgifter om ett annat avgörande i kammarrätten som avgjordes nyligen, ifall jag kunnat hänvisa till detta så hade målet säkerligen kunnats prövats på denna grund.

Lawline svarar

Hej! Någon möjlighet för dig att överklaga finns ej om kammarrätten har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. I 34 a § stycke 3 Förvaltningsprocesslagen står det att läsa att om prövningstillstånd inte meddelas så står förvaltningsrättens beslut fast. En upplysning om detta skall tas in i kammarrättens beslut. Det finns dock möjlighet för dig att få till stånd resning. Enligt 37 b § Förvaltningsprocesslagen kan resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns _synnerliga skäl_ att pröva saken på nytt. Resning är ett särskilt rättsmedel som under vissa förutsättningar ger part möjlighet att, när ett överklagande av talan inte är möjligt, uppnå rättelse av ett avgörande som har gått honom/henne emot. Om du åberopar nya bevis/omständigheter så finns det således en chans att du kan få ditt ärende prövat på nytt. 11 kapitlet 11 § Regeringsformen stadgar att: "Resning i avgjort ärende samt återställande av försutten tid beviljas av Regeringsrätten eller, i den mån det föreskrives i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans." Länk till Förvaltningsprocesslagen: https://lagen.nu/1971:291 Länk till Regeringsformen: https://lagen.nu/1974:152#K11 Lycka till! Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”