Rätt till bostad vid samboförhållandes upphörande.

FRÅGA
Jag vill avsluta mitt samboförhållande,men min sambo vägrar flytta. Villan vi bor i äger jag sedan 15 år. vi har varit sambos i knappt 5 år, vi har inga gemensamma barn, vad gör jag?
SVAR
Hej,

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras endast om någon av parterna kräver det inom ett år från separationen, vilket framgår av 8§ Sambolagen, här. I bodelningen ska samboegendomen ingå.

Som samboegendom räknas den gemensam bostad och gemensamt bohag, allt annat räknas som enskild egendom. Egendom som ena parten förvärvat före att samboförhållandet uppstod anses normalt inte som egendom förvärvad för gemensam användning, om inte förvärvet skett i nära anslutning till samlevnadens början och det finns en tydlig avsikt att den köpta egendomen var tänkt att användas för gemensamt bruk. Då du införskaffat ditt hus så pass lång tid innan du flyttade ihop med din sambo så räknas ditt hus som enskild egendom och ska alltså inte ingå i bodelningen.

Enligt 28§ Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P28S1, kan domstolen, på begäran av någon av parterna, fatta ett beslut om vem som har rätt att bo i bostaden under tiden för handläggningen av målet.

Min bedömning är att du har rätt till din villa och vill din sambo inte flytta frivilligt föreslår jag att du vänder dig till Tingsrätten på din bostadsort och begär att de förordnar en bodelningsförrättare. Om din sambo fortfarande inte vill flytta efter att tingsrätten fastställt bodelningen och vardera rätt till sin egendom så får du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om handräckning.

Med vänliga hälsningar

Anna Eriksson
Anna Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93111)