Muntlig utfästelse angående en produkts egenskaper

2010-07-30 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag undrar lite över muntliga avtal. Hur bindande är ett muntligt avtal? T.ex. från en försäljare ang. en vara, jag köper varan och när jag kommer hem upptäcker jag att han lovat för mycket. Jag menar, jag har ju tekniskt sett ingen bevisning på att säljaren har lovat mig att den här produkten skulle göra ditt eller datt. Hur hjälper lagen mig i såna fall?
SVAR

Hej, 

Ett muntligt avtal är liksom ett skriftligt bindande. Det svåra vid muntliga avtal är att kunna bevisa vad som faktiskt avtalades. Allmänt gäller att den part som hävdar att ett avtal med visst innehåll har träffats också måste bevisa detta.  

Du nämner inte vad för slags produkt det är fråga om eller vad säljaren egentligen har utlovat, vilket gör det svårt att fullt ut besvara din fråga. De regler som kan bli aktuella i din situation är dock 16 och 19 §§ konsumentköplagen, vilka reglerar brister i en varas egenskaper, se här

Enligt 16 § 1 stycket är en vara felaktig om den avviker från avtalad kvalitet och andra egenskaper eller enligt 16 § 2 stycket 3 punkten avviker från den beskrivning som säljaren har lämnat köparen. Även om man inte kan anses ha avtalat att en vara ska ha vissa särskilda egenskaper är varan felaktig om den avviker från vad köparen haft anledning att förvänta sig med hänsyn till de uppgifter om varan som säljaren har lämnat före köpet, 16 § 3 stycket 3 punkten. Att en vara är felaktig om den avviker från uppgifter lämnade före köpet följer även av 19 § 1 stycket. Det finns alltså flera bestämmelser som reglerar förhållandet att en vara inte överensstämmer med vad som avtalats eller utlovats angående varans egenskaper. Bestämmelserna överlappar varandra.  

Om varan är felaktig kan du som köpare göra gällande en hel del påföljder, exempelvis kan du häva köpet, 22 §. 

Om säljaren är en privatperson gäller i stället köplagens 17, 18 och 30 §§.

Det låter i ditt fall som att säljaren har lämnat produktgaranti utöver vad man normalt kan förvänta sig. Om säljaren inte har lämnat en sådan garanti skriftligen kan det som nämnts inledningsvis bli svårt att få rätt i saken. Du bör dock ta utgångspunkt i de bestämmelser som hänvisats till ovan om du vill gå vidare i frågan. 

Med vänlig hälsning

Natalie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1490)
2021-06-18 Är mitt avtal med dödsboet giltigt om endast en av dödsbodelägarna har skrivit på?
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.
2021-05-28 Får företag fotografera barn?

Alla besvarade frågor (93199)