Bodelning mellan sambos

FRÅGA
Hej, jag har en son som är sambo och de har gemensamt köpt en bostadsrätt. Nu ska de separera o ha delad vårdnad om deras lilla son. Min fråga är hur man går till väga om min son vill köpa ut sin sambo, hur räknar man? kan den ena partnern vägra detta?
SVAR
Tack för din fråga!

Det är sambolagen som skall tillämpas på din fråga ( läs här: här )

När ett samboförhållande upphör är det enligt 8 § SamboL den s.k. samboegendomen som skall fördelas lika mellan parterna genom bodelning. I 3 § SamboL stadgas att det är sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, om egendomen ifråga förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 § eller 9 § SamboL. Inget av de undantagen är tillämpliga i ert fall, varför bostadsrätten och bohaget skall gå till delning. Bostadsrätten skall enligt praxis värderas utifrån prisläget vid själva bodelningsförrättningen, inte på grundval av vad lägenheten köptes för. I 12 § SamboL anges att sambornas andelar i samboegendomen skall beräknas och att man från andelarna vid sådan beräkning skall avräkna så mycket så att det skulder som respektive sambo hade då samboförhållandet upphörde blir täckta. Det som återstår av samboegenomen efter avräkning skall läggas samman och sedan skall värdet av det delas lika. Detta stadgas i 14 § SamboL. Med ledning av de andelar som har beräknats skall samboegendomen enligt 16 § SamboL sedan fördelas mellan parterna. I samma paragraf anges vidare att den part som bäst behöver bostaden har rätt att få den egendomen i avräkning på sin lott. Ett övertagande av bostad måste dock bedömas vara skäligt och hänsyn tas bl.a. till vem som skall ha vårdnaden om barnen . I 17 § SamboL stadgas att en sambo har rätt att istället för lämna egendom till den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar. Därmed har en part alltså viss möjlighet att motsätta sig ett övertagande av bostadsrätten. Detta dock, som sagt, under förutsättning att värdet i pengar kan utges istället.

Lycka till!
Med vänlig hälsning,

Louise Albertson - Witting
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93111)