FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/07/2010

Förmyndare och god man

Hej! Har barn, 13 och 15, som ärver efter mig. De bor hos sin mamma. I händelse av min död, förvaltas deras arv av en okänd förmyndare eller mamman? I mitt fall vill jag att mamman ska bli förmyndare. Är det möjligt?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! I föräldrabalkens (FB) 10:e kapitel finns regler om förmyndare, se https://lagen.nu/1949:381. Förutsatt att barnens mamma likväl är barnens vårdnadshavare är hon enligt huvudregeln i FB tillika barnens förmyndare. Är dina barn fortfarande omyndiga i händelse av din bortgång kommer alltså mamman att förvalta barnens tillgångar fram till dess att de blir myndiga. Är det så att värdet på barnens respektive tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (339 200 kronor år 2010) måste barnens mamma anmäla detta till överförmyndaren i den kommun hon bor i, se FB 13 kap 2 och 3 §§. Skulle situationen vara sådan att barnens mamma och barnen har del i samma dödsbo kan mamman inte företräda barnen. I ett sådant fall måste barnen företrädas av en god man för att förhindra eventuella intressekollisioner, se FB 11 kap 2 §. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!
Lawline RådgivareRådgivare