Kan näringsfastigheten göras till privatbostadsfastighet?

FRÅGA
Vi äger och bor i en näringsfastighet med 3 lägenheter. Vår på 144,9 m2, vår sons på 39,5 m2, uthyreslägenhet på 26,8 m2. Frågor: Kan vi göra om den till privatbostadsfastighet? Blir det kostnader hur räknas dom ut? Hur gör man?
SVAR
Hej!

Näringsfastighet och privatbostadsfastighet är rent skatterättsliga begrepp. De definieras i 2 kap. 13-14 §§ inkomstskattelagen (se lagtext här: här ).

Vad som är en näringsfastighet är negativt bestämt: fastighet som inte är privatbostadsfastighet är näringsfastigheter. Er fastighet kommer alltså att vara en näringsfastighet tills det den blir privatbostadsfastighet.

Vad som kan komma i fråga för att bli privatbostad är enligt lagdefinitionen *småhus* i tre olika situationer respektive ägarlägenhet med tillhörande tomtmark (se lagtext). Jag tolkar informationen i frågan som att det är fråga om tre lägenheter som är inrättade i samma byggnad. Frågan blir då hur du kan göra om din fastighet till ett småhus.

Vad som är småhus definieras i 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen. Småhus är byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Om byggnaden är inrättad till bostad åt 3-10 familjer krävs att byggnaden ska ligga på en fastighet med åkermark, betesmark, produktiv skogsmark eller skogigt impediment för att kunna utgöra småhus. Om inget av de sistnämnda finns eller går att anlägga på fastigheten kommer ni att bli tvungna att _inrätta byggnaden för bostad åt en eller två familjer (istället för tre) för att kunna få till stånd en ändring av taxeringen till småhus._

Småhuset måste slutligen utgöra en *privatbostad* enligt 2 kap. 8 § (1 st i fråga om småhus) inkomstskattelagen för att vara en privatbostadsfastighet. Kriteriet kommer uppfyllas om fastigheten taxeras som småhus eftersom ni och er son nyttjar en så stor del av byggnaden för permanent boende.

Med vänlig hälsning
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?