Definition sambo

FRÅGA
Är detta att räkna som sammanboende? En medlem i bostadrättsföreningen har varit borta i drygt ett år. Ingen i föreningen har alltså sett till honom sedan förra sommaren. För ca tre månader sedan dyker det upp en tjej som påstår att hon är hans flickvän och flyttar in i hans lägenhet och hävdar att de bor ihop. Men fortfarande tre månader senare (idag) har bostadsrättshavaren inte synts till. Dessutom så för ca tre veckor sedan dyker det upp en annan kille som nu också verkar bo i den här lägenheten. Enligt bostadsrättshavarens "flickvän" är det här bara en kompis. Vi i styrelsen tror att det i själva verket rör sig om en olovlig andrahandsuthyrning. Men hur bevisar vi det? Vilka konkreta regler gäller för att de skall räknas som sammanboende? Räcker det med att de påstår att de är ett par trots att den ena i "paret" inte har synts till på ca ett år?
SVAR
Hej!Enligt sambolagen är två personer sambos om de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Uttrycket stadigvarande innebär att det inte skall vara fråga om en kortvarig förbindelse. Ett riktmärke är att parterna skall ha bott tillsammans i minst sex månader. Parterna skall ha en gemensam permanentbostad och ett gemensamt hushåll. Gemensamt hushåll innebär att parterna delar vardagliga sysslor och har gemensam ekonomi, eller i vart fall ett gemensamt ekonomiskt samarbete. Se 1 § sambolagen, här I detta fall verkar det inte röra sig om ett samboförhållande. Vad jag förstår av frågan har de aldrig bott i lägenheten tillsammans. Lägenheten är alltså inte deras gemensamma permanenta bostad och då bostadsrättsinnehavaren inte har bott i lägenheten när flickvännen har varit där kan de heller inte anses ha ett gemensamt hushåll.Om de inte är folkbokförda på samma adress kan det vara en del av bevisningen på att de inte är sambos, även om detta inte är ett krav för att det skall vara fråga om ett samboförhållande. Det mest betydelsefulla beviset på att de inte är sambos är att bostadsrättsinnehavaren inte har bott i lägenheten tillsammans med flickvännen. Åtminstone inte tillräckligt lång tid eftersom ingen verkar ha sett bostadsrättsinnehavaren på ett år. Andrahandsuthyrning, eller andrahandsupplåtelse som lagen talar om, verkar föreligga. Det spelar ingen roll om personerna som nu bor i lägenheten betalar ersättning till bostadsrättsinnehavaren eller inte. En sådan upplåtelse kräver styrelsens godkännande. Om bostadsrättsinnehavaren endast hyr ut en del av lägenheten behövs inget godkännande men i detta fall verkar det som att lägenheten hyrs ut för självständigt bruk. Se 7 kap 10 § bostadsrättlagen, härVänliga hälsningar
Carina Persson
Fick du svar på din fråga?