Renrasig löptik blev dräktig på hundpensionat

Lämnade in en renrasig löptik på ett hundpensionat 2 dygn, informerade om löp. Tiken blev dräktig och vi fick 8 blandrasvalpar. Ingen info från hundpensionat eller någon varning om att något kanske hänt. Vilket gjorde att vi inte misstänkte dräktighet utan trodde det var skendräktigt. Vem ansvar för detta? Skadestånd?

Lawline svarar

Hej! Ägaren respektive innehavaren av en hund har principiellt ett strikt ansvar för den enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter (se här: https://lagen.nu/2007:1150#P19S1 ). Att ansvaret är strikt betyder att vållade skador ska ersättas även om man inte varit vårdslös. Du kan därför vända dig till både *den betäckande hundens ägare* (om denne går att finna) och *hundpensionatet* (om de innehade den betäckande hunden) med dina skadeståndsanspråk. Dräktighet hos en avelstik har av Högsta domstolen (HD) i ett snarlikt fall vilket refereras i NJA 1990 s 80 (se här: https://lagen.nu/dom/nja/1990s80 ) , betraktats som en sakskada på tiken. I fallet konstaterar HD att bq. "[p]å grund av denna skada får tiken anses ha varit förhindrad att föda en kull med renrasiga schäfervalpar som den annars kunde ha gjort. Den inkomstförlust som uppkommit genom att [ägaren] på detta sätt gått miste om en försäljning av en sådan valpkull utgör en följdskada till sakskadan." Du torde därför vara berättigad till ersättning av skillnaden mellan summan av försäljningsvärdet av de valpar som din tik fick och summan av försäljningsvärdet av en kull renrasiga valpar. Därtill är den skada som du lider till följd av värdeminskning på din tik pga dräktigheten ersättningsgill (om någon sådan uppstått). Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”