FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler30/06/2010

Ta del av gamla fängelsedomar

Jag vill ta del av en fängelsedom i början av 40-talet. finns det möjlighet till det?

Lawline svarar

Hej! Alla gamla domar sparas och finns hos Riksarkivet. När du söker efter en dom är det lättast om du vet namnet på personen som dömdes och vilket datum som domen kom. Riksarkivet har avdelningar i varje län och domen kommer att finnas i det län där domen meddelades. Vet du i vilket län domstolen som meddelade domen ligger kan du direkt vända dig till den avdelningen, annars vänder du dig till Riksarkivet i Stockholm. Med vänlig hälsning
Louise ModinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?