Fördelning av egendom när ett samboförhållande upphör

Hej. Jag bor ihop med min sambo sedan 2,5 år. Om vi antar att vi väljer att gå skilda vägar vad händer med våra förmögenheter? Om jag har 200 000 kr på kontot har hon rätt till hälften av dessa då? Om hon har det hur kan jag skydda mig från detta? Mvh

Lawline svarar

Hej

Du har ingen skyldighet att dela med dig av dina bankmedel om samboförhållandet tar slut. När ett samboförhållande upphör och någon av samborna begär bodelning ska samboegendomen fördelas genom bodelning, 8 § första stycket sambolagen. Samboegendom består av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 §. Endast denna egendom blir föremål för likadelning och detta oavsett vem av samborna som äger egendomen. En bostad eller bohag som ena sambon köpt innan samboförhållandet inletts ingår också i en bodelning om avsikten var att egendomen skulle användas av de blivande samborna gemensamt.

Att bodelning ska ske endast efter begäran av en sambo innebär att det är möjligt att komma överens om att var och en ska behålla sin egendom. Det är även möjligt att genom ett samboavtal avtala att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning, 9 §.

Med bohag avses möbler och annan lös egendom avsedd för hemmet, 6 §. Övrig egendom, såsom bankmedel utgör inte samboegendom och din sambo kan således inte göra anspråk på dina kontanta medel om ni separerar. Sambolagen hittar du här, https://lagen.nu/2003:376.

Med vänlig hälsning

Nathalie MiskinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”