Fördelning av egendom när ett samboförhållande upphör

FRÅGA
Hej. Jag bor ihop med min sambo sedan 2,5 år.Om vi antar att vi väljer att gå skilda vägar vad händer med våra förmögenheter? Om jag har 200 000 kr på kontot har hon rätt till hälften av dessa då? Om hon har det hur kan jag skydda mig från detta?Mvh
SVAR

Hej

Du har ingen skyldighet att dela med dig av dina bankmedel om samboförhållandet tar slut. När ett samboförhållande upphör och någon av samborna begär bodelning ska samboegendomen fördelas genom bodelning, 8 § första stycket sambolagen. Samboegendom består av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 §. Endast denna egendom blir föremål för likadelning och detta oavsett vem av samborna som äger egendomen. En bostad eller bohag som ena sambon köpt innan samboförhållandet inletts ingår också i en bodelning om avsikten var att egendomen skulle användas av de blivande samborna gemensamt.

Att bodelning ska ske endast efter begäran av en sambo innebär att det är möjligt att komma överens om att var och en ska behålla sin egendom. Det är även möjligt att genom ett samboavtal avtala att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning, 9 §.

Med bohag avses möbler och annan lös egendom avsedd för hemmet, 6 §. Övrig egendom, såsom bankmedel utgör inte samboegendom och din sambo kan således inte göra anspråk på dina kontanta medel om ni separerar. Sambolagen hittar du här, här

Med vänlig hälsning

Natalie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93112)