FrågaPROCESSRÄTTDomstol20/06/2010

Överklaga dom?

En advokat avsadesig uppdraget och hänvisade en annan. 3 år senare skickas en faktura på 19250:- då jag vägrade betala tog han det till tingsrätten som dömt till hans fördel. Det enda som han har skrivit och som använd som bevis är fakturan han själv skrivit. Han har inte tagit fram något som styrker hans påstående. Har till vv-25 på mig att överklaga, är det någon ide. Finns det någon advokat som vill agera mot en annan advokat?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Lagreglerna om processrätten stadgas i rättegångsbalken, se https://lagen.nu/1942:740. För att hovrätten ska pröva en dom från tingsrätten krävs prövningstillstånd enligt 49 kap 12 §. I samma kapitel men i 14 § stadgas när prövningstillstånd kan meddelas, vilket är vid fyra tillfällen: 1. om det finns anledning att betvivla riktigheten av det beslut som tingsrätten kommit fram till 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt sk. prejudikatintresse 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet Du kan alltså överklaga, men frågan är om du skulle beviljas prövningstillstånd på någon av ovanstående grunder. Utan att vara insatt i tidigare dom vill jag förtydliga att bara för att du anser att tingsrätten har dömt fel behöver det nödvändigtvis inte innebära att felet är ett fel som i juridisk mening krävs för prövningstillstånd. Ytterligare vill jag förtydliga att även om prövningstillstånd skulle komma att meddelas så innebär det inte per automatik att hovrätten kommer att ändra tingsrättens dom. Det är således en skillnad på att ha rätt, och att få rätt. Vad gäller frågan om någon advokat är villig att föra din talan så finns det säkert någon som åtar sig ditt uppdrag. Gå in på advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se för att hitta en lämplig advokat. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”