Vårdnadstvist vid skilsmässa

Hej ! Jag och min fru ligger i skilsmässa och vi har 2 barn under 12 år , vi bråkar om vårdnaden av barnen , jag vill ha delad vårdnad men det vill inte min fru , det är så att jag jobbar till sjöss och är borta 2 veckor men är sedan också hemma 2 veckor och har då 100% tid till mina barn , sedan undrar jag också ifall min fru kan förbjuda min moder att träffa mina barn , hon vill inte det , men barnen tycker det är roligt och vi träffas högst 1 gång per vecka , min mor bor ca 6 mil från oss. Normalt har man ju minst 6 månaders betänketid innan en skilssmässa blir fullbordad , kan man på något vis korta ner den ifall båda är överens ? Tycker ni att det är rätt av mig att redan nu flytta ifrån familjen ? Då jag inte trivs att bo hemma mer och funderar att flytta till min mor under tiden , Jag mår så psykist dåligt av detta och även min mor. Det var kortfattat det hela från mig

Lawline svarar

Hej! När en domstol har att besluta i vårdnadsfrågor skall de alltid utgå från vad som är bäst för barnen. Det vill säga; barnens bästa är alltid det som avgör hur vårdnaden skall fördelas mellan föräldrarna. Detta framgår av 6 kap. 2 a § Föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1. Barn har som utgångspunkt ett stort behov av att ha god kontakt med båda sina föräldrar. I det fall barnet på något sätt riskerar att komma till skada kan det bli aktuellt med ensam vårdnad för en av föräldrarna. Ensam vårdnad för en av föräldrarna kan även bli fallet då föräldrarna har stora svårigheter med att samarbeta gällande frågor som rör barnet. Enligt 6 kap. 15 § FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P15S1, har barnets vårdnadshavare ett ansvar för att barnets behov av umgänge med annan än vårdnadshavare tillgodoses. Din mor har härmed rätt att umgås med sina barnbarn. Om din fru utan grund förbjuder din mor att träffa barnen, det vill säga gör så att bestämmelsen i 6 kap. 15 § FB inte kan tillgodoses, kan rätten på talan av socialnämnden besluta om att din mor har rätt att umgås med sina barnbarn. Detta framgår av 6 kap. 15 a § FB, se https://lagen.nu/1949:381#K6P15aS Angående dina frågor om skilsmässa finns svar i Äktenskapsbalken, ÄktB. Bestämmelser om äktenskapsskillnad återfinns i 5 kap. ÄktB. I och med att ni har barn under 16 år finns det ingen möjlighet för er att komma runt den betänketid om sex månader som uppställs krav på. Detta framgår av 5 kap. 1 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1. Dina funderingar kring huruvida du ska fortsätta att bo hemma eller inte är helt upp till dig själv att avgöra. Vänliga hälsningar
Ulrika LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”