FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott15/06/2010

Rätt till laglott trots avstående av arv

X och Y är sambo. De har ett gemensamt barn och inga andra barn. X och Y har skrivit inbördes testamente där de ärver varandra och ingen laglott utgår till barnet. Barnet har skrivit på testamentet att det accepterar att avstå från laglotten. Barnet var myndigt när detta signades. Kan barnet i efterhand ångra sig och kräva sin laglott?

Lawline svarar

Hej! En bröstarvinge kan med bindande verkan skriftligen avsäga sin rätt till framtida arv i enlighet med 17:2 Ärvdabalken. En bröstarvinge har dock ändå rätt att utfå sin laglott om han inte har fått skäligt vederlag eller egendom som motsvarar laglotten, till exempel genom att han/hon har fått förskott på arv eller får en gåva vid avsägelsen. Om arvingen avsagt sig arvet utan att ha fått skälig kompensation för laglotten, är avsägelsen inte bindande, vilket innebär att han/hon skall få sin laglott vid arvlåtarens död. Ett testamente kan inte ge den efterlevande sambon en lika god ställning som en efterlevande make har. Testamente kan inte ge den efterlevande sambon något skydd mot rätten till laglott för den avlidnes bröstarvingar, inte ens om bröstarvingen är sambornas gemensamma barn. En efterlevande makes arvsrätt har däremot försteg framför arvsrätten (och rätten till laglott) för makarnas gemensamma bröstarvingar. Om du testamenterar bort all egendom måste ditt barn kräva att få sin laglott genom att begära jämkning av testamentet inom sex månader se 7:3 Ärvdabalken. Gör han/hon inte det fördelas kvarlåtenskapen i enlighet med testementet. Se https://lagen.nu/1958:637 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?