FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott15/06/2010

Angående tillämpligheten av svensk lag

Hej. Jag fick höra om ett fall där en svensk blir tagen med lite cannabis i danmark av dansk och svensk polis. Svensken blir dömd i sverige enligt svensk lag. Borde han inte bli dömd enligt dansk lag. Enligt båda är ju innehav av cannabis olovligt men straffet är ju mycket lägre i danmark. Jag har läst det här http://lawline.se/answers/1668 men tycker inte det ger svar på vilket straff man borde få.

Lawline svarar

Hej! Enligt svensk lag är innehav av cannabis straffbart. Detta framgår av Narkotikastrafflagen, NSL. NSL gäller territoriellt oinskränkt. Detta innebär att innehav av narkotika är ett brott enligt svensk lag oavsett var i världen handlingen utförs. Dvs, en person som blir tagen med cannabis i Danmark har även begått ett brott enligt svensk lagstiftning. I det fall du tar upp har personen i fråga uppenbarligen blivit dömd i Sverige. Detta möjliggörs då det är fråga om en svensk medborgare som utfört den kriminella handlingen i ett land där handlingen också är straffbar. Det vill säga, vill svenska domstolar döma en svensk medborgare som begått ett brott utomlands krävs att samma handling också är kriminaliserad i det land där den begicks. Innehav av cannabis är kriminaliserat även i Danmark. Då svensk domstol har rätt att döma skall svensk lag användas, oavsett om våra bestämmelser skiljer sig från det andra landets lag. Detta framgår av 2 kap. 2 § Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K2P2S1. Med vänliga hälsningar,
Ulrika LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”