Fel i vara?

2010-06-14 i Avtal
FRÅGA
Hej Jag sålde min bil (privat) förra veckan. Han tittade på bilen och gav mig pengarna skrev på ägarbytespappret, inge kvitto skrev. En Golf 1998 som ha gått 22700 mil. Ingen präla, men den statar och går bra. Och köparen prövade bilen och var nöjd. Men dagen efter så kokade bilen och han säger att vattenpumpen är trasig och de går under dolda fel och vill häva köpet. Hade vattenpumpen varit trasig när han prövade bilen då hade den ju kokat redan då. Han körde ju en hel dag med bilen innan den gick sönder. Nu vill han stämma mig senare i veckan om inte han för tillbaks pengarna och jag tar bilen. Så min fråga är: Kan han få rätt i tingsrätten ? De stod klart och tydligt i annansen att bilen är BEGANGNAD de är ju 12 år gammal som har gått långt.
SVAR
Hej!

När det handlar om köp som detta mellan två privatpersoner så blir köplagen gällande. Köplagen är dispositiv vilket innebär att parterna kan avtala om att den inte ska vara gällande. Något speciellt avtal verkar inte skrivits här, så svaret får man då söka i köplagen.

Det första här är att köparen har undersökningsplikt enligt 20§. Det som denne borde ha upptäckt vid en undersökning av varan kan man inte åberopa som fel senare. Nu kan jag inte mycket om bilar så jag vet inte om man borde upptäckt en trasig vattenpump vid en undersökning, men om detta inte är ett fel som är lätt att upptäcka så tyder mycket på att undersökningsplikten inte försummats.

Sen kommer frågan om man kan åberopa felet med hänsyn till att bilen var begagnad och kanske därför kan anses såld i befintligt skick.

Även om en vara är begagnad och såld "i befintligt skick" så kan den anses felaktig om den inte överensstämmer med vad säljaren berättat om den innan försäljningen, såkallade utfästelser om varans skick, eller om den är "i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till pris och varans beskaffenhet kunnat förutsätta". Detta innebär att även om man förklarar att varan är begagnad och ingen "pärla" som du säger, så kan en köpare kräva en viss standard på varan, beroende på omständigheterna. Detta enligt 19§ köplagen.

Nu är det inte säkert i detta fallet om en domstol kommer anse att en sådan befintligt skick klausul föreligger, men även enligt 17§ köplagen så kan bilen anses felaktig, om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.


Nu vet jag inte hur mycket bilen sålts för eller vad man kan förusätta av en 12 år gammal bil som gått långt, men mycket tyder på att om bilen kokar redan dagen efter köpet så kan nog detta vara att anse som ett sådant fel som kan åberopas av köparen. Men som sagt är mina kunskaper om bilar inte stora, och allt beror på om man anser att felet med vattenpumpen ansågs föreligga vid försäljningen eller inte, samt vad man anses kunna förvänta sig av en bil som den du sålt.

Om man anser att fel föreligger så kan köparen kräva att köpet hävs, avhjälpande av felet eller prisavdrag i detta fallet. Detta enligt 30§ Köplagen.

Tyvärr kan jag inte ge ett helt klart svar i om köparen kan få rätt i tingsrätten, då det krävs mer sakkunskaper, samt vetskap om ytterligare omständigheter i just detta fallet, men jag tror att det finns en möjlighet att köparen faktiskt kan få igenom sin talan.

Köplagen hittar du här: här

Vänlig hälsning
Karin Hellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1290)
2020-05-27 Fråga om avtalsvillkor
2020-05-27 Hur ska man datera ett avtal som först avtalats muntligt och sedan skrivs ned vid ett annat datum?
2020-05-26 Fullgörelse av köp
2020-05-26 Ändringar i befintligt avtal utan motpartens samtycke

Alla besvarade frågor (80629)