Giltighet av samboavtal

FRÅGA
Jag har bott med min sambo i tio års i bostadsrätt som han står på. Han har äganderätt och alla lån står på honom. För ett par veckor sedan kom min sambo hem och ville att jag skulle skriva på ett samboavtal, det enda jag överhuvudtaget registrerade i detta avtal var att det upphör den dagen sambor ingår äktenskap varför jag skrev på utan några betänkligheter. Vi hade planerat giftemål till hösten i år. För en vecka sedan kommer han hem och säger att han vill separera. Kan detta avtal ogiltigförklaras då jag skrev under under falska premisser? Vi har även en dotter tillsammans på tre år som jag varit mammaledig med. Mvh
SVAR
Hej!

Utifrån din fråga verkar det antingen som att:
1. samboavtalets +enda+ bestämmelse säger att _samboavtalet_ upphör när ni skulle ingått äktenskap, eller
2. att samboavtalets +enda+ bestämmelse säger att _samboförhållandet_ upphör vid ett giftermål.

Om avtalet inte innehöll något mer när du skrev under det (oavsett vilket av alternativen ovan som gäller), fyller det överhuvudtaget ingen funktion eftersom samboavtal handlar om att reglera vilken egendom som ska ingå i en framtida bodelning, och finns ingen sådan reglering påverkar det inte bodelningen mellan er.

Skulle det däremot innehålla andra "fördelningsbestämmelser" och den bestämmelse du nämnde var att _samboavtalet_ upphör vid ett eventuellt äktenskap, är utgångspunkten att avtalet gäller vid er stundande separation. Giltigheten beror dock på hur avtalet som sådant är utformat och omständigheterna både när du skrev under det, och som har inträffat därefter. Visste du till exempel vad avtalet innehöll? var din sambo påstridig för att få dig att skriva under? innebär avtalet en väldigt ojämn fördelning? Detta är faktorer som kan göra att avtalet antingen bör jämkas till en mer jämn fördelning, eller förklaras ogiltigt i sin helhet (enligt 9§ 3 stycket sambolagen, se här).

Slutligen i fråga om alternativ 2 ovan, gäller enligt 2§ sambolagen just att ett samboförhållande upphör när någon av samborna ingår äktenskap, så en sådan bestämmelse fyller ingen funktion överhuvudtaget.

Vänliga Hälsningar
Carl-Henrik Brännberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93115)