Försäljning av fastighet i samband med bouppteckning

Efter min far finns ett dödsbo sedan 30 år innehållande en sommarstuga. Min mor, min bror och jag är dödsbodelägare. Nu har min mor gått bort och frågan är hur det gamla dödsboet efter min far ska hanteras? Vi vill nämligen sälja stugan omgående.

Lawline svarar

Tack för din fråga! Då er far gick bort ärvde er mor er far med s.k fri förfoganderätt. Detta stadgas i 3 kap. 1 § Ärvdabalken(ÄB). När nu er mor gått bort har ni som bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB arvsrätt både efter er far och efter er mor. Du coh din syster har lika arvsrätt, dvs vid en försäljning har ni rätt till lika del av eventuell vinst till följd av försäljning av sommarstugan. Inom tre månader från er mors bortgång skall ni upprätta en bouppteckning i vilken dödsboets tillgångar och skulder skall tas upp. Om du och din syster är överrens kan ni skifta boet efter de värden som ni själva bestämmer. Vid försäljningen av sommarstugan skall er kapitalinkomst från fastighetsförsäljningen beskattas. Samma regler gäller för dödsbo som för privatpersoner. Om kapitalinkomsten från försäljningen uppkommer efter skiftet är det du och din syster i egenskap av enskilda dödsbodelägarna som är redovisningsskyldiga. Om inkomsten dock uppkommer innan själva skiftet är det dödsboet som är redovisningssyligt. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Louise Albertson - WittingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”