Innebörden av säkerhetsrätt

2010-06-07 i Avtal
FRÅGA
Angående gåvobrev gällande en häst hittar jag följande textrad som jag har svårt att tolka: "Gåvogivaren försäkrar att hästen inte är föremål för panträtt eller annan säkerthetsrätt" Förstår inte innebörden av säkerhetsrätt och skulle vija få det förklarat för mig.
SVAR

Hej,

En säkerhetsrätt gäller egendom till vilken någon annan har äganderätt och har till syfte att säkerställa att en viss avtalsförpliktelse fullgörs, vanligen är det fråga om att säkerställa att betalning sker. Vanliga säkerhetsrätter är panträtt och retentionsrätt. Vid panträtt till viss egendom har panthavaren rätt att sälja den pantsatta egendomen vid avtalsmotpartens bristande betalning. Panträtten utgör ofta säkerhet vid penninglån. En retentionsrätt ger innehavaren rätt att hålla kvar viss egendom tillhörande gäldenären (den betalningsskyldige) när denne inte betalar, men innefattar ingen rätt att sälja egendomen. Avtalstexten i detta fall försäkrar att hästen inte är ställd som säkerhet för någon avtalsförpliktelse, du riskerar alltså inte att den tas ifrån dig. 

Med vänlig hälsning

Natalie
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1179)
2019-10-14 Fråga om utbetalning av försäkring vid skada på hyrbil
2019-10-11 Hjälp med att skriva ett köpekontrakt
2019-10-11 Rättigheter vid fel i en privatleasad bil
2019-10-10 Bokningen sa 600 kr, prislistan har sedermera uppdaterats till 650 kr, vilket pris gäller?

Alla besvarade frågor (73783)