FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott19/05/2010

Straffrättens olika uppsåt

Hej, jag undrar vilka olika uppsåt det finns inom straffrätten och när de kommer till talan (inom vilka situationer tex?) Sedan undrar jag också. Om man efter problem med en bilhandlare blir stämd inför tingsrätten och yrkar prisavdrag för de ”fel” som bilarna haft, ska det inte då vara en åklagare som skall väcka talan inför domstolen? Förstår inte riktigt..

Lawline svarar

Inom straffrätten finns tre olika uppsåt. Direkt uppsåt/avsiktsuppsåt innebär att den som t.ex. avlossar ett skott mot en person för att åstadkomma hans död, har direkt uppsåt/avsiktsupsåt i förhållande till personens död. Det är alltså fråga om en situation när någon gör något med meningen. Indirekt uppsåt innebär att gärningsmannen är övertygad om att en viss effekt kommer att inträda som en följd av handlingen eller har uppfattat effekten som oundviklig. Indirekt uppsåt kan vara fallet när den brottsliga effekten för gärningsmannen framstår som en nödvändig biverkan till det han eftersträvar. Ett exempel för att belysa det indirekta uppsåtets tillämpningsområde är att gärningsmannen utför en explosion på sin bil för att få ut försäkringsersättning. Om det fanns en passagerare i bilen som omkom, har gärningsmannen inte direkt uppsåt till hans död, då gärningsmannen inte eftersträvade att personen skulle omkomma. Gärningsmannen har istället indirekt uppsåt till personens död eftersom han uppfattade döden som en nödvändig bieffekt för det han ville uppnå. Det tredje uppsåtet kallas likgiltighetsuppsåt. För att likgiltighetsuppsåt skall föreligga i förhållande till en omständighet krävs att gärningsmannen insett risken att en viss omständighet förelåg samt att han varit likgiltig, inte till risken, utan till förverkligandet av uppkomsten av omständigheten. Gärningsmannen måste alltså inse att hans handlande innebär en viss risk och vara likgiltig inför konsekvensen av hans handlande. När det handlar om en tvist angående t.ex. prisavdrag för fel i vara, är det inte åklagare som väcker talan. Åklagare åtalar endast för brott. Om man blir stämd av en bilhandlare eller privatperson är det fråga om en civilprocess. I civilprocess är det istället parternas ombud som för talan, t.ex. en advokat eller biträdande jurist.
Lina RadovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo